02 marca 2008

Inštalácia ovládačov

Ovládače s vlastným inštalátorom

Do tejto kategórie dnes patrí už drvivá väčšina ovládačov. To, že ovládač obsahuje vlastný inštalátor znamená, že samotná inštalácia je pre používateľa oveľa pohodlnejšia a podobná sa na inštaláciu niektorej z aplikácií. Ako príklad takéhto postupu poslúži spôsob, ktorý používajú spoločnosť NVidia pre grafické karty.


Príprava pred inštaláciou


NVidia odporúča pred inštaláciou novej verzie svojich ovládačov najprv odstrániť staršiu verziu (ak je už na počítači).
To je možné realizovať cez Ovládací panel (Štart | Nastavenia | Ovládací panel) pomocou appletu Pridať alebo odstrániť programyV zozname vyhľadajte položku NVIDIA Drivers a kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo Po kliknutí na tlačidlo odstrániť dôjde k odinštalovaniu zvoleného ovládača a reštartu systému.


Inštalácia ovládača


Aktuálny ovládač grafických kariet s čipom NVidia je možné stiahnuť zo stránky www.nvidia.com, nájdete ho v sekcii Download Drivers, môžete použiť medzinárodnú verziu , ktorá podporuje aj slovenčinu.

Ovládač stiahnite, spustite a riaďte sa pokynmi inštalátora. Inštalácia by mala byť bezproblémová, po jej dokončení sa odporúča reštart systému. Jazykovú mutáciu ovládača zvolí inštalátor automaticky podľa Miestnych nastavení systému (applet Miestne a jazykové nastavenia v Ovládacom paneli), pre slovenskú jazykovú mutáciu je preto nutné mať tieto nastavenia nastavené na Slovenčinu.
Možné prob
lémy
Menšie problémy sa môžu vyskytnúť pri inštalácií ovládačov bez WHQL certifikátu. Ide o certifikát udeľovaný hardvéru, ktorý prešiel testovacím procesom spoločnosti Microsoft, obsahujú ho teda len ovládače väčších hardvérových firiem (napríklad NVidia). Pri inštalácií ovládačov bez tohto certifikátu vás systém upozorní varovným hlásením a ak chcete v inštalácií pokračovať, je nutné túto kontrolu vypnúť, našťastie to väčšina inštalátorov ovládačov urobí automaticky za používateľa.


Oveľa závažnejším problémom je, ak systém po nainštalovaný ovládačov vôbec nenabehne alebo nabehne, ale reaguje spomalene alebo sa po čase zasekne. Odporúčame preto vždy pred inštaláciou akýchkoľvek ovládačov vytvoriť bod obnovenia systému, prípadne ak systém reaguje pokúsiť sa vrátiť zmeny ovládača pomocou appletu Systém v Ovládacom paneli. Tu sa prepnete na záložku Hardvér, kliknete na tlačidlo Správca zariadení, vyhľadáte príslušný ovládač, kliknete na neho pravým tlačidlom a zvolíte Vlastnosti.Zobrazí sa dialógové okno s informáciami o ovládači, prepnite sa na záložku Ovládač a kliknite na voľbu Vrátiť ovládač Ak však systém vôbec nenabehne alebo po nabehnutí nereaguje, musíte využiť tzv. Núdzový režim, do ktorého sa dostanete tak, že pred pri štarte počítača (počas bootovania operačného systému) stlačíte kláves F8 a zo štartovacej ponuky systému si zvolíte voľbu Safe Mode.
Ovládače bez vlastného inštalátora

Ovládače bez vlastného inštalátora sú už skôr zriedkavosťou, ale aj tak sa s nimi ešte môžete stretnúť. Ide väčšinou o súbory .inf obsahujúce inštalačné informácie a prípadne aj ďalšie doplnkové súbory, príkladom môže byť napríklad ovládač monitora obsahujúci samotný súbor .inf a napríklad farebný profil. Inštalácia tohto druhu ovládačov nie je síce až taká pohodlná ako v predchádzajúcom prípade, ale nie je to nič zložité. Inštalácia ovládača Ako príklad nám poslúži inštalácia ovládača monitora (Neovo F417).
Kliknite pravým tlačidlom na voľne miesto na pracovnej ploche a zvoľte Vlastnosti. Prepnite sa na záložku Nastavenie a kliknite na tlačidlo Spresniť. Zobrazí sa dialógové okno v ktorom sa prepnite na záložku Monitor a kliknite na voľbu Vlastnosti a následne na záložku Ovládač. Kliknite na Aktualizovať ovládač.
Objaví sa dialógové okno Sprievodca aktualizovaním hardvéru, v ktorom zakážte pripojenie sa na lokalitu Windows Update, voľbu Inštalovať zo zoznamu alebo určeného umiestnenia ,Nehľadať. Používateľ si vyberie ovládač, ktorý chce inštalovať.
A nakoniec kliknite na tlačidlo Z diskety a zvoľte umiestnenie súboru s ovládačom.

Žiadne komentáre: