09 júla 2009

Gothic 3 - cheaty

V textovom editore otvor súbor "ge3.ini" ktorý je v zložke "Gothic3/Ini"
a zmeň nasleduji riadok:

[Game]
TestMode=false

na:

[Game]
TestMode=true

Potom počas hrania zapni klávesom [~] konzolu a zdávaj do nej nasledujúce kódy:

God - nesmrteľnosť
Invisibility - neviditeľnosť
Teach all - všetky zručnosti
Kill - zabije označený cieľ
Give [predmet] - pridá zadaný predmet
Give gold x - pridá x zlata
Give money x - pridá x zlata
Spawn [predmet] - vytvorí zadaný predmet / príšeru
idkfa - dá ti všetko (predmety, zručnosti, ...)
Help - zobrazí zoznam všetkých príkazov
fullhealth - doplní zdravie
give Cat_Armor - všetky brnenia
give Cat_Weapon - všetky zbrane
give Cat_Artefact - všetky artefakty
control - ovládanie postavy
watch - ovládanie kamery
teach STR x - nastaví silu
teach DEX x - nastaví lovecké zručnosti
teach INT x - nastaví inteligenciu
teach ALC x - nastaví alchymistické zručnosti
teach SMT x - nastaví kováčske zručnosti
teach THF x - nastaví zlodejské zručnosti
teach HP x - nastaví zdravie
teach MP x - nastaví manu
teach SP x - nastaví energiu
teach LP x - nastaví body učenia


KLÁVESY:
--------
[F1] - Screenshot
[F2] - v okne / na celú obrazovku
[F3] - zobrazí Framerate
[F4] - ?
[F5] - rýchle uloženie
[F6] - ?
[F7] - spomalenie času
[F8] - reset postavy
[F9] - rýchle nahranie


Žiadne komentáre: