01 júna 2008

Far Cry

Počas hrania zapni konzolu klávesom [~] a zadávaj nasledujúce kódy:

\god_mode_count=1 - god mód
\ca_Debug 1 - debug mód
\ai_noupdate 1 - hlúpy nepriateľia
\save_game - rýchle uloženie
\load_game - rýchle nahranie
\give_all_weapons=1 - všetky zbrane
\give_all_ammo=1 - munícia
\map - nahrá mapu

Mená máp:
---------
archive, boat, bunker, carrier, catacombs, control, cooler, dam, factory, fort,
pier, rebellion, regulator, research, river, steam, swamp, training, treehouse,
volcano

Vývojárský mód:
---------------
Spusť hru s parametrom "-DEVMODE". V hre budeš mať prístup do všetkých levelov
a môžeš používať nasledujúce klávesy:

[Backspace] - prepínanie neporaziteľnosti
[P] - všetky zbrane
[O] - 999 munície
[F3] - bod zrodenia
[F4] - prepínanie prechádzania stenami
[F2] - presun na ďalší checkpoint
[F9] - uloženie pozície
[F10] - načítanie pozície
[F11] - prepínanie zobrazovania extra informácií
[F1] - prepínanie medzi pohľadom prvej a tretej osoby
[=] - zrýchlenie
[-] - spomalenie
[F5] - pôvodná rýchlosť

Cheaty - DEMO verzia:
---------------------
Počas hrania zapni konzolu klávesom [~], potom stlač [Tab] pre zobrazenie cheat
nastavení.

Vypnutie poškodenia - DEMO verzia:
----------------------------------
V textovom editore edituj súbor "\Scripts\Default\Gamerules.lua". Nájdi riadok:
"ai_to_player_damage = 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5"
a zmeň ho na:
"ai_to_player_damage = 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0"

Neobmedzená munícia - DEMO verzia:
----------------------------------
V textovom editore edituj súbor "\Scripts\Default\Entities\Weapons.lua".
Nájdi riadok "loacal unlimitedAmmo = 0;" a zmeň hodnotu na 1.


Žiadne komentáre: